Η Εταιρεία Μας

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ιδρύθηκε το 1977, με αντικείμενό της την κατασκευή πλαστικών σκαφών αναψυχής. Η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία που τα διακρίνει, προσφέρουν ασφάλεια στη πλεύση τους ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες των ελληνικών θαλασσών.

Το 1990 το ναυπηγείο μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή Αγίου Βασιλείου στο Ρίο Αχαίας.

Η πολύχρονη εμπειρία μας (το Μάρτιο του 2017 κλείσαμε 40 χρόνια λειτουργίας), μας ενισχύει στο να οραματιζόμαστε το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον, που το ναυπηγείο ΝΗΡΕΥΣ, θα συνεχίσει να έχει κυρίαρχο ρόλο στη βιομηχανία σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα.

Τέλος, η εταιρεία, δείχνοντας σεβασμό προς το περιβάλλον έχει εκπονήσει μεταξύ άλλων και μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.

Πως το πετυχαίνουμε

Οι εγκαταστάσεις του ναυπηγείου σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν πιστά και αυστηρά τις προδιαγραφές για τη κατασκευή πλαστικών και φουσκωτών σκαφών, εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας από τη διεύθυνση βιομηχανίας Αχαίας.

Στον χώρο παραγωγής βρίσκονται εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας – υγρασίας, καθώς επίσης και συστήματα εξαερισμού, διαμορφώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις καλύτερες συνθήκες παραγωγής και εργασίας.

Για τον καλύτερο έλεγχο της σειράς παραγωγής υπάρχουν:

  • Τμήμα εφαρμογής FIBERGLASS
  • Τμήμα μονταρίσματος
  • Τμήμα τοποθέτησης βασικού εξοπλισμού
  • Ξυλουργείο
  • Τμήμα, σε ειδικό χώρο, κατασκευής και συγκόλλησης αεροθαλάμων για φουσκωτά σκάφη

Όλα τα σκάφη μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά standards και διαθέτουν πιστοποιητικό CE.

Μοναδικός μας στόχος, ακολουθώντας τις εξελίξεις της σύγχρονης ναυπηγικής και ταυτόχρονα τις αξίες και τα ιδανικά της εταιρείας μας, είναι η κατασκευή πολυεστερικών και φουσκωτών σκαφών αναψυχής, που διέπονται από 3 βασικές αρχές:
Αντοχή Ασφάλεια Ποιότητα Κατασκευής.

Αυτά τα στοιχεία, είναι που έκαναν χιλιάδες πελάτες να προτιμήσουν τα προϊόντα μας και να μας εμπιστευτούν στο πέρασμα του χρόνου, και πάνω σε αυτά θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και στο μέλλον, διατηρώντας τα standards των σκαφών ΝΗΡΕΥΣ σε υψηλά επίπεδα.